Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Členství v odborných společnostech

MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS

Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení ČGPS