Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

MŮJ PŘÍBĚH

MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.

let porodníkem
0
 • moje cesta k medicíně nebyla úplně přímá
 • po absolvování učebního oboru jsem nastoupil do továrny jako dělník
 • náročná ale krásná vojna u Pohraniční stráže na Šumavě změnila můj pohled na život
 • dálkové studium gymnázia
 • soukromé podnikání jako zdroj financí na studia
 • úspěšné studium na lékařské fakultě
 • atestace z Gynekologie a porodnictví
 • nástavbová atestace z Perinatologie a fetomaternální medicíny
 • certifikace Fetal medicine foudation k provádění prenatální ultrazukové diagnostiky
 • certifikát Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
 • získání titulu Ph.D.
 • porodnictví se věnuji již 24 let
 • posledních 18 let pracuji na Porodnické a gynekologické klinice FN v Hradci Králové
 • odborný asistent na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • věnuji se zejména práci v Rizikové poradně pro těhotné a Prenatální diagnostice
 • nějakou dobu jsem byl vedoucí lékař Porodního sálu
 • v současnosti vedoucí lékař Oddělení rizikového těhotenství
 • přednášková činnost zde
 • publikační aktivita zde
 • profesní specializace zde
 • členství v odborných společnostech zde
 • se svou rodinou bydlíme v Železných horách na louce u lesa
 • žije tady s námi několik koček, želva, pes a dva koně
 • staráme se o několik včelstev a vytáčíme med
 • ve volném čase opravuji horácký statek na Vysočině
 • život je zázrak, tajemství a dobrodružství
 • rodina je smyslem našeho pozemského života
 • děti jsou dar, naše budoucnost a to nejcennější co máme

Nejvyšším posláním člověka je konat dobro,
protože to je cesta k harmonii,
po které toužíme
a která nás navzájem propojuje.