Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Publikační aktivita

MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.

Původní práce v časopisech s IF

 1. Gregor M.; Paterová P.; Buchta V.; Kestřánek J.; Špaček J. Healthcare-associated infections in gynecology and obstetrics at a university hospital in the Czech Republic. Int J Gynaecol Obstet, 2014, vol. 126, no. 3, s. 240-3. IF 2,447

 

Ostatní práce v časopisech s IF

 1. Gregor M.; Tomšová M.; Široký O. Granulocytic sarcoma of the uterus. Int J Gynaecol Obstet, 2008, vol. 103, no. 1, s. 73-74. IF 2,447
 1. Gregor M.; Hodík K.; Tošner J. Premature closure of the ductus arteriosus. Int J Gynaecol Obstet, 2011, vol. 114, no. 1, s. 80-80. IF 2,447
 1. Kacerovsky M; Holečkova M; Stepan M; Gregor M; Vescicik P; Lesko D; Burckova H; Pliskova L; Bolehovska R; Andrys C; Jacobsson B; Musilova I. Amniotic fluid glucose level in PPROM pregnancies: a glance at the old friend. J Matern Fetal Neonatal Med, 2022, vol. 35, no. 12, s. 2247-59. IF 1,715
 1. Chalupska M; Kacerovsky M; Stranik J; Gregor M; Maly J; Jacobsson B; Musilova I. Intra-amniotic infection and sterile intra-amniotic inflammation in cervical insufficiency with prolapsed fetal membranes: clinical implications. Fetal Diagn Ther, 2021, vol. 48, no. 1, s. 58-69. IF 2,237

 

Původní práce v časopisech bez IF

 1. Kestřánek J.; Jílek P.; Matula V.; Buchta V.; Gregor M.; Špaček J. Jaký je aktuální stav diagnostiky vulvovaginálního dyskomfortu v České republice? Pilotní analýza. Česká gynekologie, 2013, vol. 78, no. 6, s. 522-7.
 1. Gregor M. Very low incidence of infections after cesarean section with prophylactic antibiotics after cord clamping. Actual Gyn, 2021, vol. 13, s. 36-42.

 

Ostatní práce v časopisech bez IF

 1. Hodík K.; Musilová I.; Kopecký P.; Eliáš P.; Náteková J.; Podholová M.; Gregor M., Plevák P.; Kokštein Z. Syndrom twin-to-twin transfuze – nové metody léčby zlepšující přežití. Gynekologie po promoci, 2007, vol. 7, no. 3, s. 65-72.
 1. Gregor M. Infekce komplikující císařský řez I – incidence, následky a rizikové faktory. Gynekolog, 2015, vol. 24, no. 1, s. 24-8.
 1. Gregor M. Infekce komplikující císařský řez II – antibiotická profylaxe. Gynekolog, 2015, vol. 24, no. 2, s. 60-4.
 1. Gregor M. Nosokomiální infekce v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví, 2018, vol. 25, no. 1, s. 24-32.
 1. Gregor M. Cerclage. Moderní gynekologie a porodnictví, 2019, vol. 26, no. 1, s. 50-55.
 1. Gregor M. Predikce předčasného porodu – cervikometrie a biomarkery. Actual Gyn, 2020, vol. 12, s. 20-24.
 1. Gregor M. Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru. Actual Gyn, 2020, vol. 12, s. 58.