Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Profesní specializace

MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.

Perinatologie a fetomaternální medicína

Prenatální péče o riziková těhotenství

Prenatální ultrazvuková diagnostika

Prenatální invazivní výkony

Pedagogická a vědecká činnost