Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Přednášková činnost

MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.

 1. Gregor M. Případ multipary s anomální dělohou. VII. Perinatologické dny východočeského regionu, 12.-13. prosince 2006, Černý Důl.
 1. Gregor M.; Tomšová M.; Široký O.; Halada P. Granulocytární sarkom dělohy (poster). Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, 6.-8. června 2008, Hradec Králové.
 1. Gregor M.; Hodík K. Předčasný uzávěr ductus arteriosus. 31. Konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, 18.-20. listopadu 2010, Špindlerův Mlýn.
 1. Gregor M.; Musilová I.; Kacerovský M. PPROM: genitální mykoplazmata v cervikální tekutině. Celostátní konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, 9. ledna 2015, Praha.
 2. Gregor M.; Musilová I.; Kacerovský M. Ureaplasma species and Mycoplasma hominis in cervical fluid of pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes. Bridges in Life Sciences, 10th Annual Scientific Conference, April 16-19, 2015, Wroclaw, Poland.
 1. Gregor M. Farmakoterapie předčasného porodu. VIII. Východočeské perinatologické dny, 24.-25. dubna 2015, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M. Elektivní císařský řez. VIII. Východočeské perinatologické dny, 24.-25. dubna 2015, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M.; Musilová I.; Kacerovský M. PPROM: prostaglandin E2 v plodové vodě. Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 15. ledna 2016, Praha.
 2. Gregor M.; Faist T.; Kacerovský M. Zvyšující se frekvence císařských řezů a možnosti jejího snížení. Zkušenosti PGK v Hradci Králové. XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, 7.-9. dubna 2016, Ústí nad Labem.
 1. Gregor M. Jak snížit frekvenci císařských řezů? IX. Východočeské perinatologické dny, 22.-23. dubna 2016, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M.; Špaček J. Infekční komplikace v souvislosti s porodem císařským řezem. XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, 6.-8. dubna 2017, Karlovy Vary.
 1. Gregor M. Načasování porodu u pacientek s diabetem. X. Východočeské perinatologické dny, 21.-22. dubna 2017, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M. Management porodu velkého plodu. X. Východočeské perinatologické dny, 21.-22. dubna 2017, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M. Nosokomiální infekce a jejich prevence v praxi. 197. Doškolovací den Levret, 19. května 2017, Praha.
 1. Gregor M. Infekce a císařský řez. 6. Jihlavská konference fetomaternální a perinatální medicíny, 22. června 2017, Jihlava.
 1. Gregor M.; Kacerovský M. PPROM – mateřské CRP při příjmu. Co nám může napovědět? Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 19. ledna 2018, Praha.
 2. Gregor M.; Špaček J. Outcome novorozenců a matek při radikálním snížení frekvence císařských řezů. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, 12.-14. dubna 2018, Mikulov.
 3. Gregor M. Nosokomiální infekční komplikace v porodnictví. XI. Východočeské perinatologické dny, 20.-21. dubna 2018, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M.; Kacerovský M. PPROM – Pentraxin 3 – marker intra-amniálního zánětu. Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 18. ledna 2019, Praha.
 2. Gregor M. Fetální a neonatální aloimunní trombocytopenie. Seminář Fetmed, 22. března 2019, Olomouc.
 3. Gregor M. Hydrops plodu. XII. Východočeské perinatologické dny, 29.-30. března 2019, Deštné v Orlických horách.
 1. Gregor M.; Špaček J. Porodnické umění a jeho role v dnešním porodnictví (poster). XXXVI. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, 11.-13. dubna 2019, Valeč.
 1. Gregor M. Predikce předčasného porodu – zkrácené děložní hrdlo a biomarkery. Celostátní konference s mezinárodní účastí – ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví, 12.-14. září 2019, Olomouc.
 1. Gregor M. Nejčastější onemocnění plic v graviditě a jejich bezpečná léčba. Repi Akademie, 29. listopadu 2019, Hradec Králové.
 1. Gregor M. Problematika tzv domácích porodů. Jednání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro lidská práva, 4. prosince 2019, Hradec Králové.
 1. Gregor M. Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (diagnostika, indikace, provedení, výsledky). Celostátní konference s mezinárodní účastí – ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví, 10.-12. září 2020, Olomouc.
 1. Gregor M. Cervikální insuficience s prolabovaným vakem blan – intra-amniální komplikace. Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 22. ledna 2021, Praha.
 1. Gregor M.; Kacerovský M. PTL – interleukin-6 v cervikální tekutině a intra-amniální komplikace. Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 21. ledna 2022, Praha.
 1. Gregor M.; Kacerovský M. Bakterie v plodové vodě bez přítomnosti zánětu – kolonizace či kontaminace? 22. Celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí, 20. ledna 2023, Praha.
 1. Gregor M. Role cerkláže děložního hrdla v současném porodnictví (vyžádaná přednáška). Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, 1.-4. června 2023, Karlovy Vary.