Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Císařský řez – proč, kdy a jak se provádí, jeho přínosy a rizika

     Císařský řez je operace, která je známa mnoho století, avšak dříve se prováděla výjimečně. V porodnictví se začal císařský řez více využívat teprve před několika desítkami let, ale od té doby jeho počet významně narostl. Dnes je císařským řezem ukončován velký počet těhotenství.

     Dříve byl císařský řez velmi nebezpečnou operací spojenou s vysokým rizikem závažných komplikací a úmrtím rodičky. Potom, co se postupně začalo operovat ve sterilních podmínkách, zavedla se antibiotika a zdokonalila operační technika, se císařský řez stal relativně rychlou, jednoduchou a bezpečnou operací.  

     Císařský řez je unikátní operace, která má schopnost zachránit život dítěti a matce a je v dnešní době nepostradatelná. Císařský řez se provádí z mnoha různých důvodů a to plánovaně, kdy je dostatek času vše domluvit a zorganizovat, nebo akutně při náhlém závažném ohrožení matky nebo plodu. Plánovaně se provádí zejména v případě, když je předpoklad, že žena nebo plod nebudou schopni vaginálního porodu nebo hrozí zvýšené riziko, že při vaginálním porodu dojde k jejich poškození. Akutně se provádí zejména při nedostatku kyslíku u plodu nebo nepostupujícím porodu, ale také třeba při silném krvácení matky.

     Technicky se jedná obvykle o jednoduchý výkon. Nejprve se provede řez na kůži, který v případě císařského řezu bývá nejčastěji vodorovný a krátce nad stydkou sponou. Následně se pomocí skalpelu a tupé preparace otevře dutina břišní. Tím se získá přístup k děloze, která se otevírá v dolní části také pomocí skalpelu a tupým rozšířením. Vzniklým otvorem se pak šetrně vybaví plod, který se předá do péče dětské sestry a pediatra. Následně se z dělohy vyjme placenta, děloha se zkontroluje a zašije. Po kontrole celé břišní dutiny se zašije i břišní stěna a tím je operace ukončena. V případě, že je žena po jednom nebo více císařských řezech v minulosti nebo měla jiné břišní operace anebo je ve vážném zdravotním stavu, může být provedení císařského řezu značně komplikované.       

     Císařský řez se provádí v celkové anestezii, kdy rodička spí, nebo v epidurální analgezii, kdy má rodička v místě operace pouze lokální znecitlivění a je při vědomí. Přednost se dává obvykle epidurální analgezii, která je pro matku i dítě šetrnější, a navíc umožňuje přímý kontakt mezi matkou a narozeným dítětem bezprostředně po vybavení během operace.

     Podle podmínek a zvyklostí jednotlivých porodnic se ponechává dítě nějakou dobu na pupečníku a ukládá se do přímého kontaktu s matkou nebo otcem kůže na kůži, i když v případě císařského řezu jsou podmínky ztíženy. Po operaci je rodička převezena na jednotku intenzívní peče, odkud je po několika hodinách nebo druhý den přeložena na standardní oddělení. Dítě je rodičce přiváženo na kojení v pravidelných intervalech časně po operaci. Do péče rodičky je předáváno ihned, jak je toho rodička schopná. Propuštění z porodnice po nekomplikovaném císařském řezu a dobrém stavu dítěte bývá nejčastěji čtvrtý den po operaci.

     Císařský řez je nejradikálnější lékařský zásah do průběhu těhotenství a porodu. Je-li správně ordinován, je v dané situaci jednoznačně přínosem pro matku i pro její dítě. Nicméně pro všechny císařské řezy platí, že mají oproti vaginálnímu porodu, zejména porodu přirozenému, zvýšené riziko krátkodobých i dlouhodobých nežádoucích následků pro matku i pro dítě. Proto by jeho provedení měla každá těhotná žena a každý lékař pečlivě zvážit.

     V současnosti se napříč zeměmi rodí císařským řezem čtvrtina až polovina dětí. Toto mimořádně vysoké číslo významně překračuje doporučovanou hodnotu, která vychází z reálných medicínských indikací. Hlavním důvodem nárůstu počtu císařských řezů je skutečnost, že u některých žen je císařský řez prováděn bez opodstatněných medicínských důvodů. Takové nadužívání císařských řezů je mnohými významnými lékaři, ale i samotnými rodičkami kritizováno.

     Literatura:

  • Odent M. The Caesarean. Great Britain: Free Association Books, 2004.
  • Hájek Z, Čech E, Maršál K a kol. Porodnictví: 3. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014.
  • Buckley SJ. Gentle birth, gentle mothering. New York: Celestial Arts, 2009.