Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Termín porodu - jak se určí a který je ten správný?

     Termín porodu patří mezi základní informace o těhotenství. Od termínu porodu se totiž vypočítává stáří těhotenství a podle toho se následně plánují na konkrétní týdny jednotlivá vyšetření. Termín porodu by měl být určen zcela jednoznačně již na počátku těhotenství a jasně vyznačen v těhotenské průkazce. Přesto u mnoha žen tento údaj v průkazce chybí nebo je nejasný a ani rodičky si vždy nejsou správným termínem porodu jisté.

     Pro určení termínu porodu platí dvě pravidla a to určení podle menstruace, které je orientační, a určení podle ultrazvuku, které je přesnější.

     Termín porodu podle menstruace se vypočítá tak, že se k prvnímu dni poslední menstruace připočte 40 týdnů, protože těhotenství u lidí trvá průměrně 40 týdnů. Například byl-li první den poslední menstruace 6. listopadu, tak po připočítání 40 týdnů je termín porodu 12. srpna. Současně lze určit i stáří těhotenství, protože od prvního dne poslední menstruace uplynulo 68 dní, což je 9 týdnů a 5 dní a to se zapisuje jako 9+5. U některých žen z různých důvodů jako je třeba nepravidelná menstruace nebo kojení termín porodu a stáří těhotenství neodpovídá poslední menstruaci, proto je určení podle menstruace pouze orientační. Odchylka bývá někdy jeden až dva týdny nebo i měsíc.

     Temín porodu podle ultrazvuku je určen přesněji než podle menstruace. Na počátku těhotenství může být provedeno více ultrazvukových vyšetření. Nejpřesnější ale bývá ultrazvukové vyšetření při tak zvaném kombinovaném skríningu, který se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. V tomto rozmezí zárodek měří 45 až 84 mm měřeno od hlavičky ke kostrči. Například pokud je při tomto vyšetření změřena délka 70 mm, počítač zabudovaný v ultrazvukovém přístroji automaticky převede tuto délku na stáří těhotenství 13 týdnů a 1 den, tedy 13+1. Současně se automaticky zobrazí termín porodu podle ultrazvuku. Pokud by byla hodnota 70 mm změřena 13. ledna, potom by byl termín porodu 19. července.    

     Oba termíny, termín porodu podle menstruace i termín porodu podle ultrazvuku, nejlépe podle ultrazvuku při kombinovaném skríningu, by měly být jasně zapsány v těhotenské průkazce. S tím, že přednost se dává termínu porodu podle ultrazvuku.

     Literatura:

  • Hájek Z, Čech E, Maršál K a kol. Porodnictví: 3. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014.