Můj přirozený porod

MŮJ PŘIROZENÝ POROD

samovolný, nerušený a krásný

Bolest při porodu – proč vzniká a jak se dá zvládnout

     Bolest při porodu je něco, čeho se ženy často obávají. Přitom je ale bolest přirozená a typická součást porodu, kterou dokážou dobře zvládnout všichni savci. Pokud je žena na porod připravená a probíhá-li porod přirozeným způsobem, může žena bolest zvládnout stejně dobře jako ostatní savci a to i bez použití léků. Dokonalost přirozeného porodního děje totiž spočívá i v tom, že je bolest během porodu přirozeným způsobem tlumena.  

     Oxytocin je hlavní hormon, který vyvolává děložní stahy, jež následně vedou k otevírání porodních cest.  Během porodu hladina oxytocinu narůstá pozvolna a proto se i frekvence a síla děložních stahů zvyšují postupně. V souladu s tím také otevírání porodních cest je plynulé, rozložené do několika hodin tak, aby nedošlo k poškození plodu a poranění porodních cest.

     Porodní cesty tvoří dolní část dělohy, děložní hrdlo, pochva a zevní rodidla. Je zřejmé, že mají-li se tyto orgány rozevřít tak, aby jimi prošel plod, je to spojeno se značnou bolestivostí. Vzhledem k tomu, že porodní cesty se rozevírají postupně během více hodin, tak také bolest v průběhu porodu narůstá pozvolna a samice všech savčích druhů se mohou na sílící bolest postupně adaptovat.

     Ačkoli rozevírání porodních orgánů způsobuje během porodu bolest, rodí samice všech savčích druhů obvykle tiše. Je to opatření Matky Přírody, aby na sebe během významného životního procesu, kdy jsou nejvíce zranitelné, neupozornily predátory. Jak ale dokáží tak velkou bolest zvládnout?

     Beta-endorfin je hormon podobný morfinu, který se v tělech savců přirozeně tvoří při bolesti a stresových situacích. Hlavním účinkem beta-endorfinu je tlumení bolesti a uvedení těla zpět do rovnovážného stavu. Beta-endorfin má ale také schopnost vyvolat pocit blaha až extáze a to zejména při nejvýznamnějších událostech souvisejících s rozmnožováním – při páření, porodu a kojení. Během porodu se stupňující se bolestí hladina beta-endorfinu postupně narůstá a ovlivňuje mozkovou činnost samice tak, aby vnímala bolestivé vjemy méně intenzívně. Navíc u rodící ženy způsobuje beta-endorfin změněný stav vědomí. To vše ženě umožňuje snáze zvládnout bolestivé děložní stahy.

     Je pozoruhodné, že jestliže jsou děložní stahy příliš silné a bolestivost nadměrná, snižuje beta-endorfin hladinu oxytocinu a upravuje tak průběh porodu podle fyzického a psychického stavu rodící ženy.  Po porodu pak beta-endorfin vyvolává u matky a u dítěte, jež si vytváří svůj vlastní beta-endorfin, velmi příjemné až extatické pocity, zejména při jejich fyzickém kontaktu a při kojení, a spolu s oxytocinem přispívá k posílení jejich vzájemné pozitivní vazby.

     Pokud je žena na porod dobře připravena a dokáže si vybrat pro svůj porod bezpečné a příjemné místo, potom je velmi pravděpodobné, že se jí podaří porodit instiktivně samovolně nerušeně přirozeným způsobem, který je pro matku i pro dítě nejbezpečnějším způsobem porodu a je současně provázen nejpříjemnějšími pocity. V průběhu takového porodu je souhra všech hormonů řídících porodní děj harmonická a proto i působení oxytocinu a beta-endorfinu je vyvážené a zajišťuje optimální rovnováhu mezi narůstajícími děložními stahy a tlumením jejich bolestivosti.

     Je výhodné, pokud je žena v dobré fyzické kondici, protože porod je fyzicky náročný děj. Je také důležité, aby byla žena na porod připravena i psychicky s takovým vědomím, že porod obvykle trvá několik hodin a je provázen bolestí. Pro rodící ženu není ani tak důležité, zda je partner přítomný u porodu či nikoli. Pro rodící ženu je ale naprosto zásadní vědět, že ji partner miluje a dokáže ji i dítě ochránit a postarat se o ně. Fyzická a psychická připravenost a milující partner jsou tak další klíčové okolnosti, které ženě umožní lépe zvládnout bolest při porodu.

     Porod je instinktivní samovolný děj, který je řízen prostřednictvím hormonů z nižších a vývojově starších mozkových center, což mají všichni savci včetně člověka společné. Důvěra rodící ženy ve vlastní instinktivní schopnosti je pro úspěšné zvládnutí porodního děje nezbytná. S každým bolestivým děložním stahem je žena více rozevřena a okamžik narození jejího dítěte se přibližuje. Víra ve vlastní schopnosti a vědomí, že s každou bolestí je blíže zrození svého dítěte, ženě umožňují se bolesti nebránit, ale naopak ji přijmout a prožívat ji tím správným způsobem.  

     Důležitou roli při porodu hraje místo, kde porod probíhá. Pokud si žena pro svůj porod dokáže vybrat bezpečné a příjemné místo, mívá porod obvykle hladký průběh a žena bolesti dobře toleruje. V ideálním případě by se mělo jednat o menší teplou tichou místnost s tlumeným světlem, kde má rodící žena zajištěno soukromí a svobodu volného pohybu i svobodu dělat při bolestivých stazích hluk. Měly by být eliminovány všechny podněty, které aktivují smyslové vnímání. To vše rodící ženě umožní dosáhnout správné hormonální rovnováhy a přejít do optimálního instinktivního stavu vědomí, který ji právě pomůže přenést se bolestivým porodním dějem.  

     Pocit bezpečí rodící ženy umocňuje přítomnost laskavé porodní asistentky. Její role spočívá především v ochraně ženy a zajištění nejzákladnějších podmínek – soukromí, ticho, přítmí, teplo, přísun energie a tekutin a eliminace nežádoucích podnětů, aby mohl porodní děj probíhat naprosto nerušeně. Jakýkoli rušivý podnět může tělo rodící ženy uvést do stresového stavu a porod se tak zastavuje nebo komplikuje. Navíc žena ve stresu snáší bolest hůře. Přítomnost důvěryhodné porodní asistentky prokazatelně napomáhá hladkému průběhu porodu i lepšímu zvládání porodních bolestí.

     Po úspěšném zvládnutí porodního děje dochází k prvnímu setkání matky a jejího narozeného dítěte. Probíhal-li porod nerušeně přirorozeně, pak v krvi matky i krvi dítěte kulminují hladiny oxytocinu a beta-endorfinu, které po porodu mají jiný účinek. Oxytocin jako hormon lásky a beta-endorfin jako hormon štěstí totiž u matky i jejího dítěte vyvolávají velmi příjemné až extatické pocity, zejména při jejich fyzickém kontaktu a při kojení, a přispívají tak k posílení jejich vzájemné pozitivní vazby, zejména během první hodiny po porodu, která má pro další vývoj a život dítěte klíčový význam. Prožitek bolesti při porodu je tak nebytnou podmínkou pro dostatečně vysokou hladinu oxytocinu a beta-endorfinu u matky i dítěte po porodu.

     Jakýkoli lékařský zásah, zejména podání analgetik nebo umělého oxytocinu, může porušit citlivou hormonální rovnováhu a vést tak ke snížení hladiny vlastního oxytocinu a beta-endorfinu. To vše může nepříznivě ovlivnit jak další průběh porodu tak i sblížení matky a jejího dítěte v období po porodu.

 

     Přirozený porod je nejbezpečnější způsob porodu pro matku i pro dítě, který je navíc spojen s příjemnými pocity . Žena, která je na porod dobře fyzicky a psychicky připravena, má milujícího partnera, dokáže najít pro svůj porod bezpečné místo a provází-li ji během porodu důvěryhodná a laskavá porodní asistentka, má velkou šanci, že její porod proběhne přirozeně a bezpečně a porodní bolesti prožije a zvládne správným způsobem. 

     Literatura:

  • Odent M. Birth Reborn. New York: Pantheon, 1984.
  • Buckley SJ. Gentle birth, gentle mothering. New York: Celestial Arts, 2009.
  • Menon R, Bonney EA, Condon J, Mesiano S, Taylor RN. Novel concepts on pregnancy clocks and alarms: redundancy and synergy in human parturition. Hum Reprod Update, 2016, vol. 22, no. 5, s. 535-60.